Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie nazwy ulicy Wyzwolenia w Piekarach Slaskich