Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie nazwy ulicy Partyzantów w Piekarach Slaskich