Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie nazwy ulicy Konstytucji w Piekarach Slaskich