Data posiedzenia:
2017-10-31

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 1/17 z inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 9 października 2017 roku.
3. Omówienie zasad funkcjonowania UM oraz instytucji miejskich.
4. Plan pracy MRM 2017/2018.
5. Omówienie propozycji szkół w zakresie wykonawców na Dni Miasta 2018. Podjęcie Uchwały MRM w sprawie propozycji.
6. Omówienie współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: sala 210, Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
Godzina: 16.30.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.