Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie zwolnien z podatku od srodków transportowych w 2018 roku