Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki oraz kontakt

ul. Rozdzieńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 366589650

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 4980266392

Numer KRS: 0000663392

Kapitał zakładowy: 7 865 000,00 zł

Skład Zarządu

Krzysztof Ślusarczyk – Prezes Zarządu

Włodzimierz Koczot - Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Marzena Danecka

Barbara Kowalska

Piotr Żurek

Bartosz Kobyliński

Wojciech Maćkowski

Udział Gminy Piekary Śląskie w kapitale zakładowym

100% Gmina Piekary Śląskie