Data posiedzenia:
2017-10-09

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miasta.
4. Wystąpienie gości i wręczenie pamiątkowych certyfikatów.
5. Przybliżenie zasad działania Młodzieżowej Rady Miasta.
6. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
7. Wolne głosy i wnioski radnych.
8. Zamknięcie obrad I sesji.


Uwagi:
Miejsce: sala Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
Godzina: 16.00.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.