Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie dostosowania nazwy ulicy na terenie miasta Piekary Slaskie do przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urzadzen uzytecznosci publicznej zawartego w druku nr 640