Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie zmiany statutu Zakladu Ekonomiczno-Finansowej Obslugi Placówek Oswiatowych w Piekarach Slaskich