W I półroczu 2017 r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1.093,85 zł.