Uchwala Nr XXXVII/452/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXI/399/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania do nowego ustroju szkolnego sieci szkól podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzacym jest MIasto Piekary Slaskie.