Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwaly w sprawie nadania imienia
i Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Slaskich
przy ul. Kalwaryjskiej 62 D