Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz styatystyczna liczba uczniów.