W I kwartale 2017 r. umorzono niepodatkowe należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 121,30 zł.