Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsutlacji z mieszkancami Miasta Piekary Slaskie