Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Slaskich miasta na prawach powiatu