Zarzadzenie Nr ORo.0050.99.2017 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Slaskich miasta na prawach powiatu.