Projekty dostosowania do nowego ustroju szkolnego sieci szkól.