Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie nadania statutu Miejskiemu Osrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Slaskich