W sprawie:
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej tego czasu przez dzieci w wieku do lat 5

Data uchwały:
2016-12-22

Numer uchwały:
XXX/382/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7289