W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXII/285/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości (...)

Data uchwały:
2016-11-24

Numer uchwały:
XXIX/366/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dniem 1 stycznia 2017 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6765