W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIV/166/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2016-11-24

Numer uchwały:
XXIX/363/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dniem 1 stycznia 2017 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6762