W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Walentego Roździeńskiego, Harcerskiej, Franciszka Kotuchy w Piekarach Śląskich - obszar II - tereny na północ od ulicy Walentego Roździeńskiego

Data uchwały:
2016-11-24

Numer uchwały:
XXIX/357/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6757