ZAPYTANIE OFERTOWE NA BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PLYNNYCH W 2017R.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w postepowaniu uproszczonym w formie rozeznania cenowego dla zamówien publicznych o wartosci szacunkowej ponizej 30 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (tj. Dz.U z 2015 poz.2164 z pózn.zm.) oraz Zarzadzenia Prezydenta Miasta Piekary Slaskie Nr.ORo.0050.600.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r.

Prosze o przedstawienie oferty cenowej na dostawe paliw plynnych do pojazdów sluzbowych oraz sprzetu p.pozarowego stanowiacego wlasnosc Gminy Piekary Slaskie.

ZAMAWIAJACY:

Gmina Piekary Slaskie (Urzad Miasta Piekary Slaskie) ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie NIP: 4980262299 Telefon/fax: (32) 39 39 385

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy, calodobowy zakup paliwa na terenie calego kraju do pojazdów sluzbowych oraz sprzetu p.pozarowego nalezacego do Gminy Piekary Slaskie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

SZCZEGÓLY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZALACZNIKACH DO NINIEJSZEJ INFORMACJI 

 

MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA OFERTY:

Oferte nalezy zlozyc do dnia 25 listopada 2016r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzedu Miasta Piekary Slaskie ul.Bytomska 84, pokój 304, 41-940 Piekary Slaskie lub przeslac faxem na nr (32) 39 39 385.

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiajacy poinformuje wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

                                                                                                              Kierownik Referatu Gospodarczego

                                                                                                                             Izabela Szewczyk