W sprawie:
zmiany uchwały Nr XVI/194/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Data uchwały:
2016-10-27

Numer uchwały:
XXVII/342/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5540