W sprawie:
przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekary Śląskie w latach 2017 - 2021

Data uchwały:
2016-10-27

Numer uchwały:
XXVII/339/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dniem 1 stycznia 2017 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5539