W sprawie:
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Piekary Śląskie

Data uchwały:
2016-08-25

Numer uchwały:
XXIV/321/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4408