Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie przyjecia Regulaminu nadawania tytulu "Honorowy Obywatel Miasta Piekary Slaskie".