Dotyczy przedsiewziecia pn.:"Przebudowa i budowa ulicy Rózanej od ul. Papieza Jana Pawla II do ul. Maciejków w Piekarach Slaskich..."