W sprawie:
zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich nadanego Uchwałą Nr XLIX/478/06 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXIII/291/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3615