Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki oraz kontakt

ul. Bytomska 157, 41-940 Piekary Śląskie

tel. 32 768-14-27               

fax. 32 768-13-24

www.info.piekary.pl

e-mail: info@piekary.pl

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 240431990

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 498-021-04-34

Numer KRS: 0000263086

Kapital zakładowy: 457 500,00 zł

Skład Zarządu

Dariusz Gacek – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Renata Luczak

Paweł Słota

Karolina Wadowska

Łukasz Obremski

 

Udział w kapitale zakładowym

100% Gmina Piekary Śląskie