Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki oraz kontakt

ul. Walentego Rozdzieńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie

tel. 32 287-98-02               

fax. 32 287-98-80

www.mpwik-piekary.pl

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 272642696

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 653-00-11-575

Numer KRS: 0000142153

Kapital zakładowy: 41 288 500,00 zł

Skład Zarządu

Marek Tokarz– Prezes Zarządu

Iwona Kiwior - Wiceprezes Zarządu

 

 

Prokurenci:

 

Jadwiga Wielgus

Izabela Małota

 

 

Skład Rady Nadzorczej

 

Ireneusz Dzięcioł

Paweł Słota

Krzysztof Ślusarczyk

Joanna Stępień

Udział w kapitale zakładowym

100% Gmina Piekary Śląskie