W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie

Data uchwały:
2016-05-25

Numer uchwały:
XXII/276/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3010