Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie nadania statutu Zakladowi Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich.