Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie zmiany w uchwaly nr XXXIV/313/2001 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 30 pazdziernika 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy.