INFORMACJA O ZAMIARZE WYKONANIA IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN BUDYNKU URZEDU MIASTA PRZY UL. BYTOMSKIEJ 84

 

 

OPIS ZADANIA:

W zwiazku z prowadzonym postepowaniem dotyczacym przeprowadzenia izolacji pionowej scian budynku Urzedu Miasta przy ul. Bytomskiej 84 prosimy o przedstawienie oferty w oparciu o przedmiar.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

 

cena 100 % brutto.

 

TERMIN SKLADANIA OFERT:

 

Oferty mozna przesylac na adres email: gospodarczy@piekary.pl w terminie do dnia 15.04.2016r., w formie kosztorysu ofertowego podajac kwote brutto.