W sprawie:
konsultacji z mieszkańcami w sprawie części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie w roku 2017

Data uchwały:
2016-02-25

Numer uchwały:
XIX/246/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1428