W sprawie:
w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Piekarach Śląskich

Data uchwały:
2016-02-25

Numer uchwały:
XIX/238/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1425