Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Piekarach Slaskich