W sprawie:
uchylenia uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych

Data uchwały:
2016-01-28

Numer uchwały:
XVIII/221/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1602