Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki oraz kontakt

ul. Gen. Ziętka 19, 41-940 Piekary Śląskie

tel. 32 760-12-20               

fax. 32 767-07-83

www.mpec-piekary.pl

e-mail: mpec@sfwenergia.com.pl

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 273507606

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 498-00-32-688

Numer KRS: 0000107329

Kapital zakładowy: 20 907 000,00 zł

Skład Zarządu

Grzegorz Kwijas – Czlonek Zarządu

Bernard Barteczko – Czlonek Zarządu

Przedstawiciel Gminy Piekary Śląskie w składzie Rady Nadzorczej

Magdalena Legień

Udzial Gminy Piekary Śląskie w kapitale zakładowym

2,42% Gmina Piekary Śląskie