Agencja Poszanowania Energii i Usług Energetyczno-Górniczych ENMAG-EG Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki oraz kontakt

ul. Górnicza 32, 41-946 Piekary Śląskie

tel. 32 767-23-93               

fax. 32 288-33-03

www.enmag-eg.pl

e-mail: info@enmag-eg.pl

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 273373666

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 498-002-75-17

Numer KRS: 0000060240

Kapitał zakładowy: 3 483 000,00 zł

Skład Zarządu

Michal Polilejko – Prezes Zarządu

Przedstawiciel Gminy Piekary Śląskie w składzie Rady Nadzorczej

Janusz Pasternak

Udział Gminy Piekary Śląskie w kapitale zakładowym

4,21% Gmina Piekary Śląskie