Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki oraz kontakt

ul. Walentego Rozdzieńskiego 38, 41-946 Piekary Slaskie

tel. 32 289-04-84

fax. 32 289-04-78

www.ekopark.piekary.pl

e-mail: biuro@ekopark.piekary.pl

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 240715782

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 498-022-43-47

Numer KRS: 0000291641

Kapital zakładowy: 13 970 000,00 zł

Skład Zarządu

Karolina Wadowska – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Zbigniew Szaleniec

Dariusz Gacek

Michał Zdanowicz

Anna Glodek

 

Udział w kapitale zakładowym

99,98 % Gmina Piekary Śląskie

 

0,02% ZGK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich