Protokól weryfikacji ofert w zakresie realizacji zadania publicznego

dotyczacego swiadczenia uslug medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników

Urzedu Miasta Piekary Slaskie

 

Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Urzedu Miasta Piekary Slaskie zgodnie z art. 229 § 1, § 2 i § 5 Kodeksu pracy tj.:
a) badan wstepnych,
b) badan okresowych,
c) badan kontrolnych.

oraz wydawania orzeczen do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

Wybrano oferte:

"AVIMED" Sp. z o. o. Piekary Slaskie ul.Ks. Jerzego Popieluszki 50; KRS 0000186788