Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly nr XL/381/05 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z herbu Miasta Piekary Slaskie