Zarzadzenie w sprawie wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego, zleconego administracji rzadowej z zakresu prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2016 r. w Piekarach Slaskich