w sprawie:

Uchwała Nr XVI/190/15 w sprawie miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Roździeńskiego, Harcerskiej, Kotuchy w Piekarach Śląskich- obszar II - tereny na północ od ulicy Roździeńskiego

Data uchwały:

2015-11-26

Numer uchwały:

XVI/190/15

Podjęta przez:

Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:

po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7225