w sprawie:

Uchwała Nr XVI/187/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystawania

Data uchwały:

2015-11-26

Numer uchwały:

XVI/187/15

Podjęta przez:

Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6838