Zarzadzenie Nr ORo.0050.667.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly
nr XL/381/05 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z herbu Miasta Piekary Slaskie.