Przedmiot petycji:  

dotyczy zanieczyszczenia środowiska w wyniku niskiej emisji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

Data złożenia petycji:

01.10.2015 r.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji:

Odpowiedź Prezydenta Miasta Piekary Śląskie na petycję dotyczącą zanieczyszczenia środowiska w wyniku niskiej emisji.